PRISINFORMASJON

Pris, betingelser og trenings-alternativer 2020

På flyt trening kan du velge mellom å bruke klippekort, eller å være medlem.

Her finner du en kort forklaring, gå til betingelser nederst på siden på siden for nærmere forklaring og fulle betingelser for kurs og medlemskap.

KLIPPEKORT

Kr 160,- pr time. *

Klippekort passer for deg som vil trene en kortere periode.

Du får klippekort med:

  • 4 klipp, kr 640,-
  • 6 klipp kr 960,-
  • 8 klipp, kr 1280,-
  • 16 klipp, kr 2560,-

MEDLEMSKAP:

Som medlem kan du velge fritt mellom timer som er satt opp. Du kan også trene på egenhånd utenom oppsatte timer. Dette kan du gjøre så ofte du ønsker, uavhengig om du betaler for en eller to timer i uken. Selv om du betaler for “en time pr uke” kan du disponere timene som det passer deg, for hver mnd. Det vil si at du kan trene to dager en uke, dersom du ikke kan komme på timer uken etter.

En time* pr uke, kr 400,- pr mnd. (kr 100,- pr time)

To timer* pr uke, kr 710,- pr mnd. (kr 89,- pr time)

Betingelser for klippekort og medlemskap:

Som medlem og bruker av klippekort er det ditt ansvar å melde deg på og av timer. Vær obs på at det noen ganger kan bli fullt. Pass på at du melder deg av timer i god tid slik at andre kan benytte seg av plassen dersom du ikke kan komme. Ved av melding mindre en to timer før, blir timen ansett som brukt. Dette gjelder både for klippekort og medlemskap.

Du kan melde deg på helt frem til timen starter, så om du er usikker, kan du melde deg av, for å så melde deg på igjen om du har mulighet. Pass også på at du bekrefter deltakelse dersom du får plass fra venteliste, og at du tar deg av ventelisten dersom du har lagt andre planer. Som medlem kan du velge fritt mellom timer som er satt opp. Du kan også trene på egenhånd utenom oppsatte timer. Dette kan du gjøre så ofte du ønsker, uavhengig om du betaler for en eller to timer i uken. Selv om du betaler for “en time pr uke” kan du disponere timene som det passer deg, for hver mnd. Det vil si at du kan trene to dager en uke, dersom du ikke kan komme på timer uken etter. Om du ønsker å bruke timer for mer en en mnd, må dette avtales på forhånd. (For eksempel i forbindelse med ferie o.l) Om du gjentatte ganger opplever å ikke få plass på de timene du ønsker, gi beskjed så jeg kan vurdere behovet for flere timer.

Timetilbud vil variere. Spesielt i forbindelse med ferie og helligdager kan faste timer utgå. Du vil finne info om dette under åpningstider. I SPOND vil du kunne se timer som er satt opp. (Her kan det forekomme feil, så ta kontakt om du er usikker) Som medlem kan du alltid benytte deg av egentrening i perioder med mindre timer.

Som medlem betaler du fast mnd pris etter din avtale, også i mnd med mindre timer. Som bruker av klippekort betaler du for avtalt antall klipp. Det er ditt ansvar å melde deg på timer (Kan avtales ved kjøp, så du kommer til fast tid) Klippekort er gyldig i 4 mnd fra kjøpsdato. Ubrukte klipp blir ikke refundert. (Ved langvarig sykdom kan gyldighetsperiode forlenges. Da viser du legeerklæring innen den opprinnelige gyldighets-datoen, Om klippekort allerede er utgått, vil det ikke bli forlenget)

Du kan variere medlemskapet ditt etter behov. Dersom du ønsker å bytte fra en til to treninger pr uke, eller omvendt gi helst beskjed en mnd i forveien. Det er ikke mulig å gjøre endring fra to til en trening pr uke etter at faktura for gjeldende mnd er sendt ut. Om du ønsker å endre fra en til to treninger, vil du dette legges til neste mnd faktura. Dersom du endrer fra en til to treninger for å delta på kurstimer (f.eks. Pilates) binder du deg for hele kursperioden. Dette vil alltid bli informert om ved kursstart. Endringer i avtale skjer og bekreftes skriftlig, fortrinnsvis via melding i SPOND.

Medlemskap har 6 mnd bindingstid. Etter dette, løper medlemskapet videre med 30 dagers oppsigelsestid. Oppsigelse skal være datert og skriftlig. Enten på e-post eller via melding i SPOND. Faktura blir sendt ut 10-14 dager før betalingsfrist hver mnd. Sum vil være fast hver mnd etter din avtale. Om du ønsker å endre avtale i forbindelse med ferie eller lignende er det ditt ansvar å melde fra om dette i god tid før fakturaer blir sendt ut. Du er pliktig til å betale utsendte fakturaer, selv om du ikke har benyttet deg av treningstilbudet. Frys kan avtales ved langvarig sykdom eller ved andre helsemessige årsaker som gjør at du er forhindret fra å trene. Ved skade, prøver vi først å tilpasse treningen til din situasjon. Dersom dette ikke er nok kan frys avtales.

* Med “Time” menes en gruppetrening, som vanligvis varer i 50 minutter.